Se om du utsatts för bedrägeri

Om oss

Bedrägerilistan är ett initiativ som startade som en reaktion mot bedrägerier mot äldre, då vi känt att de verksamheter det skrivits om i media gått långt över gränsen. Men vi fokuserar här inte bara på en typ av bedrägeriverksamhet när vi gör vår egen sammanställning.

Själva är vi en grupp engagerade konsumenter, varav några själva varit utsatta för försök till bedrägeri. Vi drivs av ett starkt engagemang och en övertygelse om att vi tillsammans måste agera mer mot dessa verksamheter, då de insatser som görs från myndigheter är långt ifrån tillräckliga.

Nyttiga länkar:

Kontakta oss på: bedragerilistan@gmail.com